Ga naar de inhoud

Ten slotte

‘Wie zal ons het goede doen zien?’ (Ps. 4). Misschien is dit wel een vraag, zo aan het begin van een nieuw jaar, die leeft in de harten van veel mensen. Wie toont ons de weg die ons uit de crisis leidt? Ik denkt aan de oorlog in Oekraïne, de coronacrisis, de energie crisis, de stikstof. Niemand lijkt het te weten. Het valt ons zwaar. Nu moeten we één ding niet vergeten. Ook de levensomstandigheden voor de crises waren lang niet altijd eenvoudig en doorzichtig. Het leven was complex, is complex en zal dat ook blijven. Welk verschil maakt het geloof? Als gelovigen delen we het zelfde leven als alle anderen, het leven met z’n moeilijke en ingewikkelde kanten. En toch is er een verschil! Wij hebben een adres. Onze Heere Jezus Christus. Wij weten naar Wie we toe mogen gaan met al onze vragen. Ps. 4 vervolgt: ‘Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, Heer!’ Wat laat dat licht ons zien? Zijn Woord is ons licht. De Bijbel is geen handboek waarin op allerlei vragen concrete antwoorden staan. Maar we lezen erin dat het God niet uit de hand loopt. Hij is de Koning der Koningen. Dat licht is het licht van Zijn vriendelijk aangezicht. God heeft ons dat getoond in Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heiland. Laat Hem in alle angsten, zorgen en vragen onze Herder zijn. Dat geeft te midden van alle onzekerheid rust, ware rust. We mochten het zondag horen: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij zorgt. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad