Ga naar de inhoud

Ten slotte

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16). Prof. Versteeg duidt deze tekst als ‘de openhartoperatie van God’. In deze woorden legt Jezus het hart van God open voor Nicodemus. Waarom doet de Heiland dit? Deze nachtdiscipel moet een keuze maken en wij met hem. De liefde van God is vlees en bloed geworden in Zijn eniggeboren Zoon. Hij gaf Hem uit liefde voor deze wereld. Deze liefde vraagt om een persoonlijk antwoord. Welk antwoord? Geloof in Hem, want buiten Hem is er geen leven. Gelooft u dat? Dat geloof wordt hoe dan ook zichtbaar. Nicodemus legt later samen met Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus in het graf. Jezus had Gods hart zo wijd opengezet dat Nicodemus’ hart niet meer dicht kon blijven. Is ons hart ook open? Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad