Ontvang als jongeren en ouderen een hartelijke groet van
uw ds. J.A.H. Jongkind.