Wij denken aan Henk en Mieke Kortlever-den Boer nu een zus van Mieke in Lekkerkerk op de leeftijd van 57 jaar de afgelopen zondag is gestorven. Moge God hen moed geven en kracht. Wij bidden om Gods bijzondere nabijheid als het Avondmaal de komende zondag zal gehouden worden. Wij vragen God om een blij en ontvankelijk hart. “Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t` allen tijd, gij, die oprecht van harte en wandel zijt!” (Ps.32:6; berijmd). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.