Ik kondig de beide diensten van de Dankdag aan met maar een eenvoudig versje. Maar ik hoop, dat dat in de harten van de ouderen en de jongeren heel diep leeft: ”Ik zal Uw naam met dankerkentenis, verheffen, U al mijn geloften brengen. `k Zal liefd`en lof voor U ten offer mengen, in `t heiligdom, waar `t volk vergaderd is” (Ps.116:10; berijmd). De a.s. zondagmorgen hoopt de kleine Lida Neeltje (Linde), dochter van Nils en Nicolet den Besten-Bakker te worden gedoopt. Wij bidden om een gezegende dienst. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.