Ga naar de inhoud

Ten slotte

Ik mag u ook wel eens prijzen. De afgelopen zondag bent u trouw opgekomen. Maar we kunnen niet trouw genoeg zijn. En de “verloren schaapjes” moeten ook niet hun bank zomaar leeg laten staan. De dienst van de komende zondagmorgen is er een met een knipoog naar de kinderen die bij het V.B.C.-gebeuren waren. Na de dienst zingen we het V.B.C.-lied. Van de hand van dr. J. van Eck is er nieuw boek uitgekomen. “Van alzo hoge” heet het. De schrijver houdt zich m.n. bezig met de oecumenische geloofsbelijdenissen: die van “Athanasius”, die van “Nicea” en de “Twaalf artikelen”. Het is niet een heel moeilijk boek. Maar u moet het wel “proeven”, als u het leest. Het is niet een boek waar u gerust eens wat zinnen van over kunt slaan. De noten vormen een hoofdstuk apart. Ze kunnen afzonderlijk gelezen worden en bevatten veel goeds. Ik citeer een deel van noot 13: “U bent de nieuwe dominee?” vroeg hij me met een glas pils in de hand in de korporaalsbar van legerplaats Seedorf. “Dan heb ik een vraag voor u”. “En die is?” ”`t Is een vraag die ik aan alle dominees en aalmoezeniers stel” “Je maakt me wel benieuwd”. “De vraag is: gaan we naar de hemel of zijn we d`r in?” Hij keek mij aan met een twinkeling in zijn ogen, maar ik zag dat het hem ernst was. Ik legde hem uit dat “naar de hemel gaan” gangbaar christelijk taalgebruik is, maar dat men op grond van het Nieuwe Testament beter van een “in de hemel zijn” kan spreken en dat men hooguit kan zeggen dat “in de hemel zijn” nu nog verborgen is en straks openbaar zal worden. “Dat is het goede antwoord”, zei hij met een brede lach, “Maar er is bijna niemand die het zo durft te zeggen”. Met deze gedachtewisseling in ons achterhoofd hebben we een tijdje naar het volk om ons heen gekeken, ons afvragend “hoeveel hemel” er op dat moment in de korporaalsbar was. “Dat kunnen we niet weten”, zei hij, “Maar dat er een hemel is, dat is zeker”. Een ander citaat komt uit noot 34: “De bekende uitspraak uit de tweede brief van Petrus (3:8), “dat bij de Heere één dag is als duizend jaren en duizend jaren als één dag”, laat beide zien: Gods verhevenheid boven de tijd – duizend jaar zijn als één dag voor Hem – en tegelijk Zijn betrokkenheid op het tijdelijk gebeuren: wat voor ons één enkele dag is, weegt voor God “als duizend jaren”. Het boek is uitgegeven bij Van Wijnen in Franeker en kost €17,95. Met een hartelijke groet voor u en jullie allen,
ds. J.A.H. Jongkind.