Ga naar de inhoud

Ten slotte

Dankdag. Woensdag 2 november is het weer dankdag voor gewas en arbeid. Het is een jaarlijkse traditie, die op veel plaatsen langzaam maar zeker aan het verdwijnen is. Maar wat we altijd op die dag deden, moeten we blijven doen. Niet één keer per jaar, maar vele malen: danken! Het beschikken over eten en drinken, werk en inkomen, is nooit vanzelfsprekend geweest. Maar… waar gaat het ons eigenlijk om? Om de Gever of de gave? Hebben wij niet vaak alleen oog voor alle dingen die we het afgelopen jaar gekregen hebben. Belemmeren de gaven niet het zicht op de Gever van de gaven? Waren onze ogen gesloten voor Zijn genade en trouw? Waren we te veel met onze eigen dingen bezig? Hem zij de dank!! In het laatste Bijbelboek wordt ons een blik in de hemel gegund. Daar wordt het danklied niet meer verstoord. In de hemel zullen de gelovigen de Heere eeuwig danken voor wat Hij gedaan heeft. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad