Wij bidden God van harte om een rijke zondag. ”Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de Heere gaan!” (Ps.122:1). Met een vriendelijk groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.