Ontvang allen de hartelijke groeten van
uw ds. J.A.H. Jongkind.