Ga naar de inhoud

Ten slotte

Het enige boek dat iedereen kan lezen. Ik schrijf niets nieuws wanneer ik stel dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking de Bijbel niet meer kent. Van Jezus hebben ze weleens gehoord, maar wat Pasen, Pinksteren en Hemelvaart inhouden, is voor velen een raadsel geworden. Wel fijn dat je er een paar vrije dagen aan over houdt. Toch is er één Bijbelboek dat zij allemaal lezen en dat zijn wij zelf! Ik zou het zo niet durven zeggen als Paulus het ons in Gods Woord niet had voorgezegd. Hij zegt dat de gemeente van Korinthe een brief van Christus is. En die brief wordt gelezen door alle mensen. Zo hoort het leven van de christelijke gemeente dus te zijn. Als mensen dat zien, moet hen duidelijk worden wie de Heere Jezus is en wat het betekent om een volgeling van deze Heere te zijn. In Korinthe waren honderdduizenden mensen die geen Bijbel hadden. Toch konden ze iets te weten komen van Gods genade een liefde door te letten op hoe de mensen van de kerk van Korinthe in het leven stonden. Velen kwamen niet tot geloven omdat ze in de Bijbel lazen, maar door het getuigende leven van christenen in die tijd. Ik denk dat het in Nederland meer en meer zó zal gaan. Mensen gaan niet meer naar de kerk, kennen de Bijbel niet en horen het niet meer op school of zondagsschool. Maar ze komen ons wel tegen… Als christen die iets van de Heere mag laten zien. Getuigen van Christus betekent niet allereerst dat we anderen aansporen om zich te bekeren, maar dat we zelf laten zien wat een bekeerd leven is. Zo’n leven wijst naar de Heere Jezus omdat we God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad