Ga naar de inhoud

Pastoraat

Niet iedereen wil bij naam en toenaam genoemd worden in de kerkbode. Neem van de kerkenraad aan dat er meer mensen in onze gemeente zijn die in ernstige nood verkeren. Ook voor die mensen vragen we uw voorbede. ‘Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht’.