Ga naar de inhoud

Overleden: ds. A. Talsma

Zaterdag kregen we bericht dat onze vroegere predikant ds. A. Talsma uit Gouda op vrijdag 22 maart is overleden. Hij werd 83 jaar. We wisten dat zijn gezondheid broos was, maar als zo’n bericht dan komt, is het toch weer een schok. Ds. Talsma kwam uit een predikantsgezin. In 1969 werd hij in onze gemeente door zijn vader in het ambt bevestigd. Hij diende onze gemeente tot 1973. De ouderen in onze gemeente hebben dierbare herinneringen aan deze herder en leraar. Kandidaat Talsma kwam als alleengaande naar ons dorp. Bepaalde adressen bezocht hij het liefst rond twaalven: kon hij meteen aanschuiven bij de warme maaltijd. Na verloop van tijd leerde hij Ruth den Hartogh kennen waarvan hij veel liefde en steun mocht ontvangen. Hij stond dicht bij de mensen, was spontaan en joviaal naar iedereen in Brandwijk. Hij had een bijzondere band met de jongeren van het dorp. Hij begreep hun taal en had daardoor goede contacten met hen. Hij was heel actief in de gemeente. Ook het dabarwerk op ‘de Put’ had zijn hart. Hij was er vaak te vinden. Hij hield ook wel eens een toespraak op de Vuilendam tegenover het vroegere café. Al met al een markante persoonlijkheid die met veel liefde en ijver voor zijn hemelse Vader op pad was. Er kwam een groot verdriet in zijn leven toen zijn vrouw Ruth al op 54 jarige leeftijd kwam te overlijden. Zijn laatste preekbeurt in Brandwijk, al weer enkele jaren geleden, deed hij in verband met zijn gezondheid samen met ds. Jongkind. Ds. Talsma de preek en ds. Jongkind het eerste en laatste gedeelte. Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie. We bidden hen Gods troost en nabijheid toe.
De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op DV zaterdag 30 maart om 12.30 uur in uitvaartcentrum ‘De Munnikenhof’, Munnikenweg 4 te Veenendaal. Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de nabij gelegen begraafplaats. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 11.15 tot 12.15 uur. Livestream: https://rijksenuitvaartzorg.nl/meeleven Wachtwoord: rijksen02