In de oudejaarsdienst herdenken we hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Op 9 mei is overleden Neeltje van Rees – van Meeteren, in de leeftijd van 61 jaar. Op 21 april is overleden Cornelia Gijsje de Graaf – van de Graaf, in de leeftijd van 100 jaar.

Op 9 mei is overleden Neeltje van Rees- van Meeteren. Zij werd 61 jaar. Ze was al lange tijd ziek. In het afgelopen jaar ging haar gezondheid steeds verder achteruit, wat in de laatste periode met veel pijn gepaard ging. Ze kon intens genieten van de natuur en alles wat groeide en bloeide in haar tuin. Een paar weken geleden hebben de verzorgsters van de thuiszorg haar op haar bed naar buiten gereden om nog een keer van de eerste lentezonnestralen te genieten. Op deze manier mocht Nel in Zijn schepping de grote werken van God zien. We denken aan haar man, die na haar liefdevol verzorgd te hebben, nu zijn vrouw moet missen. We condoleren hem en hun kinderen en kleinkinderen met dit grote verlies.

Op dinsdag 21 april 2020 is overleden Cornelia Gijsje van de Graaf- de Graaf. Ze werd 100 jaar. Naar Bijbelse maatstaven behoorde ze tot de zeer zeer sterken. Mevr. van de Graaf, iedereen in ons dorp noemde haar tante Cor, werd op 19 september 1919 in Schoonhoven geboren. Op 6-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar ‘de Donck’ in Brandwijk. Toen ze 13 was stierf haar moeder en moest zij het huishouden doen en voor de andere kinderen zorgen. Ze trouwde met Klaas van de Graaf en ze gingen op een boerderij aan de Gijbelandsedijk wonen. Het huwelijk bleef kinderloos. In 1963 werd de boerderij verkocht en ging Klaas op de kabelfabriek werken. Ze betrokken een huis in de nieuwbouw. In 1969 overleed haar man en moest tante Cor ‘uit werken’ gaan bij oudere mensen. Ze kon mooi borduren en breide sokken voor ieder die ze maar wilde. Tot haar 98ste hield ze dit vol. De nichten Mieke en Bep en ook Neef Gijs stonden altijd voor haar klaar om in te springen als dat nodig was. De poes was haar maatje. Tante Cor praatte veel, maar over wat diep bij haar van binnen leefde, was ze tamelijk gesloten. Toen het in 2018 thuis niet meer zo ging, verhuisde ze naar verpleeghuis ‘Merlinge’ in Arkel. Ze werd daar liefdevol verzorgd. Het laatste jaar wist tante Cor het allemaal niet meer zo goed. De laatste keer dat ik bij haar was, las ik Ps. 23 met haar. Ze had opeens een helder moment en zei:” Hij zorgt voor mij”! Mooi hè, het kwam recht uit haar hart. Dit werd ook het thema van de afscheidsdienst. Onze consulent, ds. H.J. van der Veen leidde de dienst. Mevr. van de Graaf is 20 jaar getrouwd en 50 jaar weduwe geweest. Zaterdag 25 april heeft de begrafenis plaats gevonden op de algemene begraafplaats in Brandwijk.

Op zondag 29 december 2019 overleed Jan Bos. Hij werd 89 jaar. Vele jaren woonde hij aan de Julianastraat 8. Jan groeide op in een kerkelijk meelevend gezin en was ook belijdend lid van onze kerkelijke gemeente. Jan Bos heeft een ingewikkeld leven achter de rug. Belijden en beleven van het geloof waren moeilijke dingen voor hem. Hij had hierin zijn karakter tegen. Hij heeft ook heel wat meegemaakt met zijn gezin. Een dochter is hem voor gegaan naar het graf en lange tijd heeft hij ook alleen gewoond. Contacten onderhouden met andere mensen kon hij eigenlijk niet goed. Jan was een eenzame man en leefde geheel op zichzelf. Toch mocht zijn buurman vlak voor zijn sterven de Bijbel openen. Samen hebben ze Ps. 23 gelezen en gebeden. Jan bedankte zijn buurman er hartelijk voor dat hij dit nog heeft willen doen. Zo mocht hij toch weer aan het einde van zijn leven zijn blik richten op de Goede Herder. Donderdag 2 januari heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats te Brandwijk.

Zeer onverwacht is uit het leven weggenomen ons gemeentelid dhr. Marius Mourik. Op 1 oktober jl. heeft hij zijn 85ste verjaardag nog mogen vieren. Hij maakte tot voor kort een hele vitale indruk. We verliezen in dhr. Mourik een trouw kerkganger, die niet zomaar zijn vaste plek onbezet liet. Hij is lange tijd hulpkoster, notabel en ouderling-kerkrentmeester geweest en verder diende hij de gemeente van Jezus Christus op praktische wijze, door zijn technische talenten in te zetten om allerlei klussen in en rond de kerk uit te voeren. Nog maar kortgeleden is zijn vrouw overleden. Dit was zwaar voor hem, maar hij probeerde moedig de draad weer op te pakken. Hij had daarbij veel steun van zijn kinderen en (achter)kleinkinderen. Wij condoleren Arie Dirk, Jeannette en hun kinderen en kleinkinderen, Wim en Lijnie en hun kinderen met het verlies van hun dierbare vader, opa en overgrootvader. ‘De eeuwige God zij u een woning, en van onder, eeuwige armen (Deut. 33: 27a). De begrafenis heeft plaats gevonden op dinsdag 15 okt. op de algemene begraafplaats te Brandwijk.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen