Op 22 aug. is er een plotseling einde gekomen aan het aardse leven van mevr. Jannie Kappen- de Haan. Zij is 81 jaar geworden. Vorige vrijdag is haar lichaam in Bleskensgraaf ter aarde besteld. Wij condoleren haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen van harte met dit verlies. Ik was altijd welkom bij haar en het deed me goed (ik was aan het bezoek na haar verjaardag nog niet toegekomen), dat ze gezegd had tegen haar buren, dat ze me nog verwachtte. Met de ziekte en het overlijden van haar man heeft zij destijds veel te verwerken gehad. Ook het verlies van haar dochter, enige jaren geleden, moet ontzettend zwaar voor haar zijn geweest. Maar ze was een moedige vrouw. Wij wensen allen die verdrietig zijn om haar heengaan de kracht toe en de nabijheid van de Allerhoogste. Christus heeft de schuld en de nood van ons leven op zich geladen. Zo draagt Hij ons met al onze vragen en met al onze pijn.