Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief kerkrentmeesters

Als bijlage bij deze kerkbode ontvangt u een nieuwsbrief van de kerkrentmeesters. Deze bevat informatie over de voortgang en afronding van de pastorie en enkele andere mededelingen.