Ga naar de inhoud

Meeleven

We leven mee met de zieken thuis, de eenzamen en rouwdragenden. Grote zorgen kunnen ons hart bezwaren. En vele kleine zorgen vormen samen ook een grote last. Dat kan ons van jong tot oud overkomen. Ons gebed is dat er verlichting en troost gezocht en gevonden mag worden bij God. Enkele weken geleden hebben we Goede Vrijdag mogen gedenken. Jezus weet als geen ander wat lijden is. Hij kan mede-lijden en Hij heeft ons Zijn belofte gegeven: ’Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven’.