Ga naar de inhoud

Categorie: Meeleven

Meeleven

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de zieken thuis en naar allen met een kwetsbare gezondheid of zij die door ouderdom beperkt zijn in hun doen en laten. Juist in dagen van zorg, ziekte en verdriet komt er veel …

Meeleven

We leven mee met de fam. J. de Ruiter nu hun tante Annie Muilwijk – de Ruiter uit Bleskensgraaf is overleden. Ook mevr. Mourik – Muilwijk verliest in haar een goede vriendin.…

Meeleven

We leven mee met hen die bij onze gemeente horen, maar elders verblijven. We denken hierbij aan Peter Aanen (Stichting Buitenhof in Hardinxveld), Mevr. van Dijk (Amandelhof in Bleskensgraaf), Jasper Hakkesteegt en dhr. Bram Muilwijk, beiden woonachtig in Graafzicht te …

Meeleven

We leven mee met de zieken thuis, de eenzamen en rouwdragenden. Grote zorgen kunnen ons hart bezwaren. En vele kleine zorgen vormen samen ook een grote last. Dat kan ons van jong tot oud overkomen. Ons gebed is dat er …

Meeleven

We denken vanaf deze plaats ook aan eenzamen en zij die in stilte een moeilijke weg gaan. Die zijn er ook in de gemeente van Brandwijk. Ook psychisch lijden kan zo zwaar zijn en onbegrepen voelen, vooral omdat er van …

Meeleven

Juist ook in de vakantietijd denken we aan de rouwdragende families. We gaan zo gauw over tot de orde van de dag. Maar als je iemand verloren hebt, ligt dat anders. Dagelijks voel (en zie) je die lege plek. In …

Meeleven

We leven mee met de ouderen in onze gemeente. Vakantietijd is vaak een eenzame tijd. Als kinderen en kleinkinderen ’s lands grenzen over trekken, wordt er weinig koffie meer geschonken. Wellicht ligt er hier voor ons een taak. Een extra …

Meeleven

We leven mee met de zieken in onze gemeente. Onze gedachten zijn ook bij al die gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen. Die stil en vaak onzichtbaar met ons mee leven en mee bidden. Zo mogen we …

Meeleven

We denken aan al die gemeenteleden die thuis met ons mee leven en bidden. Kerkgang is vaak niet meer mogelijk. Ouderdom en lichamelijke klachten verhinderen dit. Psalm 71 schrijft over de ouder wordende mens. “Ja, ook nu de ouderdom en