Een hartelijke felicitatie voor ons oud-gemeentelid dhr. T. Gouwens, nu woonachtig in Graafzicht. Hij werd deze week 90 jaar.

We denken aan hen die thuis tobben met ziekten en krachten voelen wijken. Ook in onze gemeente zijn er mensen die wel naar de kerk willen, maar het niet meer kunnen. Het gaat gewoon niet. We wensen hen Gods genade toe om te accepteren wat Zijn wil en weg is, hoe moeilijk ook. Het kan een hele strijd zijn om het met de Heere eens te worden en het te kunnen overgeven in Zijn hand. In eigen kracht kan dat nooit! Maar als de Heere ons de geloofsovergave schenkt, vindt ons onrustige en rusteloze hart rust, hemelse rust.

We denken aan onze oudere gemeenteleden. Het wordt nog stiller om u heen. Eén persoon per dag is niet veel. Je kunt je woord niet kwijt. Voor veel mensen is het een troost dat God er altijd is, hoe eenzaam je ook bent. Hij ziet je, kent je, weet van je omstandigheden. Ps. 139 zegt het zo mooi:
Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân,
Gij weet mijn zitten en mijn staan:
wat ik beraad, of wil betrachten,
gij kent van verre mijn gedachten.

We leven in het bijzonder mee met de ouderen in onze gemeente. Door de verscherpte maatregelen kunnen ze minder bezoek ontvangen. Een belletje of een kaartje kan dan al veel betekenen.

Vrijdag 20 november is een heel bijzondere dag voor echtpaar Gerrit en Nel Kortlever. Zij hopen dan 68 jaar getrouwd te zijn. Samen met hen, hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen danken wij God voor zoveel mooie jaren. Lief en leed mochten zij delen. Voor het ‘lief’ prijzen wij Hem om Zijn goedheid, Voor het ‘leed’ bidden wij Hem: kom met Uw kracht, o Heer. Voor de toekomst wensen wij u samen de woorden van Psalm 17 toe:
Maar -blij vooruitzicht dat mij streelt-
ik zal ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met Uw Godd’lijk beeld.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen