Laten we met elkaar blijven meeleven in deze spannende tijd nu het aantal besmettingen nog niet echt wil dalen. Ons oog is op de grote Heelmeester geslagen. We bidden voor hen die nog steeds getroffen worden door het virus. Laat ons ook blijvend voorbede doen voor hen die al een jaar aan de frontlinie staan: artsen, verplegend personeel, hulpdiensten. Maar ook voor het RIVM en het bestuur van ons land. Daarnaast willen we ook graag voor onze eigen burgemeester Segers met diens echtgenote kracht en sterkte toebidden in deze intensieve periode. Laat ons omzien naar elkaar en opzien tot de levende God.

We denken aan alle kinderen van onze basisscholen. De besmettingen zijn behoorlijk toegenomen. Om erger te voorkomen moest school ‘De Bron’ sluiten. We dragen alle leerlingen en ook hun meesters en juffen die thuis uitzieken of in quarantaine zitten op aan onze hemelse Heelmeester.

M’n gedachten gaan zo de gemeente rond. Er speelt heel wat. Er is veel verborgen zorg en verdriet achter menige voordeur. We bidden al onze gemeenteleden toe dat ze zich gedragen mogen weten door de nabijheid van Gods liefdevolle zorg.

Een hartelijke felicitatie voor ons oud-gemeentelid dhr. T. Gouwens, nu woonachtig in Graafzicht. Hij werd deze week 90 jaar.

We denken aan hen die thuis tobben met ziekten en krachten voelen wijken. Ook in onze gemeente zijn er mensen die wel naar de kerk willen, maar het niet meer kunnen. Het gaat gewoon niet. We wensen hen Gods genade toe om te accepteren wat Zijn wil en weg is, hoe moeilijk ook. Het kan een hele strijd zijn om het met de Heere eens te worden en het te kunnen overgeven in Zijn hand. In eigen kracht kan dat nooit! Maar als de Heere ons de geloofsovergave schenkt, vindt ons onrustige en rusteloze hart rust, hemelse rust.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen