Ga naar de inhoud

Meeleven

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de zieken thuis en naar allen met een kwetsbare gezondheid of zij die door ouderdom beperkt zijn in hun doen en laten. Juist in dagen van zorg, ziekte en verdriet komt er veel op ons af. Ruwe stormen steken op en bange vragen kunnen ons bekruipen. Maar we mogen met alle spanning en nood bij de Heere schuilen. Bij Hem kunnen we altijd terecht. Dag en nacht! Hij hoort hen die Zijn heil verwachten. Van harte Gods nabijheid toegebeden!