Ga naar de inhoud

Meeleven

Juist in de vakantietijd denken we aan de rouwdragende families. We gaan zo gauw over tot de orde van de dag. Maar als je iemand verloren hebt, ligt dat anders. Dagelijks voel (en zie) je die lege plek. In onze gemeente zijn in korte tijd veel mensen, en familieleden elders, overleden. We denken aan de fam. Korevaar, de fam. Mourik, fam. Bakker, fam. Bijkerk, fam. Van Rees, de fam. Verhoef en Koorevaar. Wij dragen u allen op aan de Heere, onze God. Moge Hij u en allen die bij u horen, troosten en versterken.