Ga naar de inhoud

Meeleven

Juist ook in de vakantietijd denken we aan de rouwdragende families. We gaan zo gauw over tot de orde van de dag. Maar als je iemand verloren hebt, ligt dat anders. Dagelijks voel (en zie) je die lege plek. In onze gemeente zijn dit eerste half jaar ook gemeenteleden overleden Wij dragen u allen op aan de Heere, onze God. Moge Hij u en allen die bij u horen troosten en sterken. We denken ook aan de zieken in onze gemeente. Niet iedereen wil bij naam genoemd worden in de kerkbode. Weet dat er een biddende gemeente om u heen staat.