Op D.V. 25 okt. a.s. verzorgt dhr. J. Hakkesteegt de inleiding over Hebr.5:11-6:20. U vindt deze stof in ons blad van j.l. januari. Ook vindt de bestuursverkiezing in deze vergadering plaats.