Op D.V. maandag 16 maart komen de mannenbroeders weer bijeen. Br. Gerard Korevaar heeft studie gemaakt van Jes. 25/26, uit het januarinummer 2020. Hij wil dit graag met u delen!

Aanstaande maandagavond hoopt de mannenverenigingen weer bij elkaar te komen. Inleider deze avond is br. Henk Kortlever. Behandeld wordt Jes.11 uit het decembernummer 2019. Alle mannen hartelijk welkom.

Op D.V. 16 december is het kerstavond van de mannen-vrouwenvereniging. Om 19.45 uur staat de koffie klaar en de aanvang is om 20.00 uur. De collecte deze avond is bestemd voor de ‘Voor Elkaar’ vakantieweken van de Hervormde vrouwenbond. Via de kerkradio is het mogelijk de kerstviering te beluisteren.

Maandagavond hopen we elkaar te treffen. Onze aandacht wordt deze avond gevraagd voor Jesaja 6. Het is de schets uit het septembernummer 2019. Dhr. Jan Kees Boele zal dit voor ons inleiden.

De elfde van de elfde hoopt de mannenvereniging weer samen te komen. Dhr. Arie v/d Spek neemt ons mee in Jesaja 5. Dit kunt u vinden in het juli/aug. nummer van de Hervormde Vaan.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen