Ga naar de inhoud

Categorie: Mannenvereniging

Mannenvereniging

Maandag 4 december is er weer mannenvereniging. Aan de beurt is Genesis 14 uit het septembernummer 2023. Inleider is dhr. Piet School. Alle mannen hartelijk welkom!…

Mannenvereniging

Op maandag 13 november hoopt de mannenvereniging weer bij elkaar te komen. Als u dit leest, denkt u misschien wel: waar gaan die mannen het dan over hebben? Nou, het gaat over Genesis 13. Dit hoofdstuk spreekt over de scheiding …

Mannenvereniging

Op D.V. maandag 2 okt. hoopt de mannenvereniging zijn eerste vergadering van het seizoen te starten. Inleider is deze avond Arjan Kortleve en de schets staat in het aprilnummer 2023. Alle mannen van Brandwijk van harte uitgenodigd. Kom gerust eens …

Verenigingsavond

Op D.V. 3 april hopen de vrouwen- en mannenvereniging de gezamenlijke Paasviering te organiseren. Dit is een open avond. Iedereen is dan ook hartelijk welkom in de Wegwijzer om 20.00 uur. Er zal een collecte zijn die bestemd is voor …

Mannenvereniging

Maandagavond 13 maart hoopt de mannenvereniging weer bijeen te komen. Aan de orde is Openbaring 8. De schets kunt u vinden in de hervormde Vaan van december 2022. Dhr. Gert-Jan Vermeulen is de inleider. Alle mannen uitgenodigd!…

Mannenvereniging

Op maandag 20 febr. hopen de mannen van onze gemeente zich weer te gaan verdiepen in het bijbelboek Openbaring. Dhr. Dick Schreuders heeft extra voorstudie gedaan. Het betreft H. 8 uit het december 2022 nummer. Aanvang 20.00 uur. Alle mannen …

Verenigingsavond

Op D.V. maandag 13 februari organiseert de vrouwenvereniging een gezamenlijke verenigingsavond. Alle leden van de mannenvereniging, bijbel– en echokring en de jeugdvereniging zijn van harte welkom. De Bijbelstudie gaat over psalm 131: “Gebedsworsteling”. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. …

Mannenvereniging

Maandag 30 januari komt de mannenvereniging weer bijeen. Aan de beurt is H. 7 van het boek Openbaring. Hervormde Vaan november 2022. Voorstudie doet dhr. M.C. de Jong. We beginnen om 20.00 uur en alle mannen hartelijk welkom!…

Mannenvereniging

Maandagavond hoopt de mannenvereniging de draad weer op te pakken. Hoofdstuk 6 van het Bijbelboek Openbaring staat op het programma. Inleider deze avond is Johan van den Dool. De schets is te vinden in het oktober nummer 2022. Alle mannen …

Mannenvereniging

Maandag 5 dec. hopen we elkaar weer te treffen. Dhr. Baltus Korevaar heeft het 5de hoofdstuk van Openbaringen voorbereid. Te vinden in het september nummer. Alle mannen welkom.…