Op D.V. 8 april a.s. om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) houden de mannen- en vrouwenvereniging (de mensen van de “Bijbelavond” nodigen we ook hartelijk uit!) hun gezamenlijke paasfeest. Voor de pauze is er een presentatie van de G.Z.B. en na de pauze volgen we de paasliturgie van de “Herv. vrouw”. De collecte is voor de G.Z.B. U kunt ons ook volgen via de kerkradio.

Op 1 april a.s. hopen wij elkaar weer te ontmoeten. Wij bespreken deze laatste keer van het seizoen 2 Tim.3. Dhr. Floor de Bruin leidt dat voor ons in.

Op D.V. 11 maart a.s. ontmoeten wij elkaar weer. Wij bespreken 2 Tim. 2. Dhr. Piet School leidt dat voor ons in.

Op D.V. 18 febr. a.s. bespreken wij 2 Tim. 1 met elkaar. Dhr. Gerard Spruijtenburg leidt dat voor ons in.

Op D.V. 11 febr. a.s. verzorgt de vrouwenvereniging de gezamenlijke verenigingsavond. Dat is dus ook voor de mannenvereniging, de Bijbelavond en de J.V. en voor een ieder die hier graag in meeleeft. Mevr. Ebertina Mourik verzorgt voor ons de inleiding vanuit Bijbelstudie nummer zes uit de “Herv. vrouw”.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen