De elfde van de elfde hoopt de mannenvereniging weer samen te komen. Dhr. Arie v/d Spek neemt ons mee in Jesaja 5. Dit kunt u vinden in het juli/aug. nummer van de Hervormde Vaan.

Maandagavond 21 okt. hopen we er weer allemaal te zijn. Dhr. Nijs Bakker bespreekt met ons Jes. 2 (Herv. Vaan mei/juni 2019).

Eerste bijeenkomst van dit nieuwe seizoen wordt gehouden op maandag 1 oktober. Inleider: dhr. G. Mourik. Bijbelgedeelte uit Jesaja 1. Zie Hervormde Vaan april 2019. Nieuwe leden hartelijk welkom!

Op D.V. 8 april a.s. om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) houden de mannen- en vrouwenvereniging (de mensen van de “Bijbelavond” nodigen we ook hartelijk uit!) hun gezamenlijke paasfeest. Voor de pauze is er een presentatie van de G.Z.B. en na de pauze volgen we de paasliturgie van de “Herv. vrouw”. De collecte is voor de G.Z.B. U kunt ons ook volgen via de kerkradio.

Op 1 april a.s. hopen wij elkaar weer te ontmoeten. Wij bespreken deze laatste keer van het seizoen 2 Tim.3. Dhr. Floor de Bruin leidt dat voor ons in.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen