Op D.V. 15 febr. a.s. komen wij weer bijeen. Wij bespreken het gedeelte uit de Hebreeënbrief dat in het oktobernummer van ons blad staat. Dhr. H.C. den Besten leidt dat voor ons in.