Op maandag 4 okt. a.s. hopen we een begin te maken met ons nieuwe seizoen. Ouderling H.N. Aantjes leidt dan de schets uit ons verenigingsblad van dec. j.l. over Hebr.4:14-5:10 voor ons in. Wij hopen, dat er ook dit jaar weer veel zegen van onze avonden mag uitgaan. Dapper en nederig tegelijk moge de naam van onze vereniging ons sieren: “De Heere is onze Banier!” Wij hopen, dat er ook nog weer wat mannen onze vereniging helpen “groot” te maken. U bent meer dan welkom!