Op D.V. 10 jan. a.s. komen wij weer bijeen. Dhr. C. van Wijk behandelt de bijbelstudie over Hebr.9 met ons. Wij hopen u allemaal weer te ontmoeten!