Ga naar de inhoud

Kerkenraad

Ouderling Floor de Bruin heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn ambt moet neerleggen. Voor hem is dat een ingrijpend besluit. Wij respecteren deze beslissing en leven hartelijk met hem mee. Het wil niet zeggen dat hij onmiddellijk met alles stopt. Totdat er een opvolger voor hem gevonden is, blijft hij zijn plaats in de ouderlingenbank innemen en zal ook de noodzakelijke pastorale arbeid in zijn wijk blijven doen. Omdat we nu een nieuwe procedure gaan opstarten, willen we de gemeenteleden vragen om namen in te dienen van personen die u geschikt acht voor het ambt van ouderling. Die namen kunt u schriftelijk en ondertekend tot en met maandag 4 juli inleveren bij scriba H.N. Aantjes. We willen dan proberen om zo snel mogelijk na de zomervakantie een stemmingsavond te houden.