Ga naar de inhoud

Jubileum: Kees en Liesbeth Kortlever

Zaterdag 13 augustus hopen Kees en Liesbeth Kortlever hun 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Reden tot grote dankbaarheid. Veertig jaren lang mocht de Heere hun Gids en Leidsman zijn. Een grote zegen. We zijn met hen de Heere dankbaar voor deze mijlpaal van liefde en trouw. Als we terugkijken zijn zorgen en ziekten niet aan hen voorbij gegaan. Daar kunnen zij over meepraten. Maar de Heere heeft hen al die jaren gedragen en gespaard, uitgeholpen en doorgeholpen. We denken ook aan de kinderen en kleinkinderen en verdere familie. Allen van harte gefeliciteerd en Gods rijke en onmisbare zegen toegebeden.