Op D.V. 13 sept. a.s. krijgt onze buurgemeente Bleskensgraaf in de persoon van ds. J. Muller weer een predikant. Wij bidden zowel voor de nieuwe dominee als voor Bleskensgraaf om een mooie en gezegende tijd. Laten wij allemaal maar kinderlijk verwonderd leven bij wat God eenmaal zei tegen Jakob: “Want ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!” (Gen.28:15b).