Ga naar de inhoud

In memoriam

Op 15 jan. 2023 is overleden Adrianus (Adri) Stigter in de leeftijd van 82 jaar. De laatste tijd verbleef hij in Waerthove. Wij condoleren de kinderen, kleinkinderen en Joke met dit verlies. Adri Stigter was bekend in ons dorp als verkoper van groente en bloemen. Ze hadden ook een winkel op de Vuilendam. Daarvoor was hij vrachtwagenchauffeur. Van vrachtwagenchauffeur naar eigen ondernemer was een grote stap. Na zijn werkzame leven kwam er een moeilijke en eenzame periode in zijn leven. Hij ontving hierbij veel steun van zijn buren. Drieënhalf jaar geleden kreeg hij een ernstige ziekte in zijn keel. Dit trok een wissel op zijn leven. Hij kreeg nog drieënhalf jaar Genadetijd. God was met hem aan het werk. Dagelijks reed hij zijn rondje door Brandwijk. Rond Advent staat er een bord bij de kerk met de tekst: JEZUS IS HET LICHT VAN DE WERELD. Deze tekst raakte hem diep en hij zei: ‘Dit bord moeten jullie niet meer weghalen, zodat iedereen het kan lezen’. Dit was de ommekeer in zijn leven. Hij begon te getuigen van Jezus als zijn Redder en Verlosser tegen zijn kinderen en tegen het verplegend personeel in De Waalburcht en later in Waerthove. In de tijd dat hij in De Waalburcht en Waerthove verbleef, werd er een bezoekgroep opgericht van gemeenteleden die hem wekelijks bij toerbeurt bezochten. Daar was hij zeer dankbaar voor. De laatste maanden namen zijn krachten af en werd praten hem soms snel teveel. Hij wilde wel graag samen bidden. Het bidden tot zijn hemelse Vader werd het belangrijkste onderdeel van zijn leven. Bij het laatste bezoek lazen we Jesaja 25: vers 6-9, waar Jesaja spreekt over: ”Het Heil op Sion.” Daar staat dat de Heere een feestmaal zal aanrichten met uitgelezen gerechten en gerijpte wijnen en de Heere zal alle tranen van hun ogen afwissen. Op die dag zal men zeggen: “Zie, dit is onze God, wij hebben Hem verwacht en Hij zal ons verlossen.” Zo mocht het ook zijn voor Adri. Zijn antwoord was: “Ik verlang zo naar Hem.” (oud. A. Mourik)