Ga naar de inhoud

In memoriam

Op donderdag 8 december is overleden Gerrit Kortlever. Hij werd negentig jaar oud. We condoleren zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen met dit verlies. Hij was een echte familieman. Bovenaan de rouwkaart staat: Om uws Naams wil, HEERE! Zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. (Psalm 25 : 11). Gerrit voelde zich vaak aangevochten en was zich bewust dat hij in de schuld stond bij God, maar gaandeweg het laatste jaar mocht hij toch steeds meer leren zien op Gods Genade. Vreugde en verdriet liggen bij deze familie dicht bij elkaar. Op 20-11-2022 mochten Gerrit en zijn vrouw Nel gedenken dat ze 70 jaar getrouwd waren. We mochten het bruidspaar op die zondag aan het einde van de dienst als gemeente toezingen: ABBA Vader U alleen. Drie weken later begonnen we de kerkdienst met de afkondiging van overlijden van Gerrit. We mochten hem gedenken met het zingen van psalm 25 : 7. Psalm 25 is een gebed om bescherming en vergeving en gaat over Gods verborgen omgang vinden en met het oog in stilte op God te letten. Dit mocht het echtpaar samen doen, maar Gerrit was ook zelf veel met het geloof bezig. Het is ook een lied over vertrouwen op God. Vertrouwen wat niet beschaamd wordt. Dat God trouw is en een genadig God mocht hij het afgelopen jaar ervaren. Toen hij 69 jaar getrouwd was met zijn Nel sprak hij de hoop uit de 70 jaar ook nog te mogen beleven. Nu hij het 70-jarig huwelijk mocht vieren te midden van zijn familie, vrienden, buren en bekenden, besefte hij dat het enkel genade was, gekregen van God. Hier mocht hij ook graag en veel van zingen. En in die rust mocht hij donderdagavond inslapen, met zijn vrouw, zoon en schoondochter om zich heen. God gaf hem die stervensgenade. De begrafenis heeft op donderdag 15-12-2022 plaats gevonden. (oud. A. Mourik)