Ga naar de inhoud

In memoriam

Op woensdag 26 oktober is overleden Jacob (Jaap) van Renswoude, in de leeftijd van 85 jaar. We condoleren zijn vrouw, kinderen, klein en achterkleinkinderen met dit verlies. De familie verwoordde het als volgt op de kaart: Intens verdrietig delen wij u mede, dat in vol vertrouwen op zijn Heere en Heiland, uit ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze liefdevolle biddende en zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootvader. Het gezin betekende veel voor Jaap. In het bijzonder voor zijn vrouw met wie hij bijna 60 jaar getrouwd was. Jaap was ook een biddende man voor zijn gezin, en ook voor de gemeente. Maar boven alles stond zijn Hemelse Vader, van Wie hij getuigde in woord en daad. Hij was trouw onder het Woord en hij was graag bezig rondom de kerk en de tuin van de pastorie, het regelen van het oud papier, de zendingscommissie en het ophalen van oud ijzer. Hij wilde hier niet in geroemd worden, maar deed het als liefdedienst voor zijn Heere. Door de CVA die hij drie jaar geleden kreeg, werd zijn leven wel moeilijker, maar geestelijk bracht het hem dichter bij zijn Verlosser. Het is Zijn genade, zei Jaap vaak, daar heeft hij veel om gebeden. De laatste week voelde hij het einde naderen en bereidde er zich op voor. Samen lazen ze de laatste avond Psalm 23: De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. De psalm sluit af met de woorden: Ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Mogen deze woorden de familie vertroosten. (ouderling A. Mourik)