Ga naar de inhoud

Gedenken

In de oudejaarsdienst mochten we de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Voor velen een emotioneel moment, omdat het gemis op zo’n avond temeer gevoeld wordt. We mochten ons tijdelijk leven in het eeuwige licht van Christus zetten. Hij heeft gezegd: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” Daar komt het op aan.