Ga naar de inhoud

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten december via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 950,92, extra maandelijkse collecte € 297,67 en onderhoudsfonds € 233,60. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand december nog € 185 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. De oudejaarscollecte heeft in totaal € 2.382,85 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!