Ga naar de inhoud

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten november via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 948,85, algemene middelen € 234,51, extra maandelijkse collecte € 357,35 en onderhoudsfonds € 291,75. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand november nog € 236 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. De dankdagcollecte heeft in totaal € 5.039,30 opgebracht. Via bezoekbroeder Kees Baan € 50 en via oud. Gerard Korevaar ook € 50. Beiden voor de kerk. Talenten: € 1000 overgemaakt door verkoop van oud ijzer. De kaartenverkoop heeft € 95 opgebracht. Op de ouderenmiddag kreeg oud. Korevaar € 20 voor de diaconie. Alle gevers hartelijk dank!