Ga naar de inhoud

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten oktober via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 1.136,83, extra maandelijkse collecte € 314,20 en onderhoudsfonds € 244,85. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand oktober nog € 180 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Alle gevers hartelijk dank! We zijn ook dankbaar dat in de afgelopen maanden veel belijdende leden de bijdrage solidariteitskas 2022 hebben overgemaakt. Als u dit nog niet hebt gedaan, zou u dan de bijdrage solidariteitskas voor het jaareinde willen overmaken?