De doopdienst van 19 april vindt, na overleg met de ouders, plaats op een nader bekend te maken tijdstip.