Ga naar de inhoud

Bij de preek

Misschien denkt u wel: wanneer begint de dominee met de prekenserie over 1 Samuel? Daar werk ik langzaam naartoe. De preken over Abraham en Gods verbond met hem (Gen. 15 en 22) zijn een inleiding daarop. Komende zondag staan we stil bij hoe Abraham gehoorzaam Gods weg wilde gaan vanwege zijn vertrouwen in Gods beloften in het verbond. Daarna volgen enkele preken over hoe God Zich aan Zijn volk Israël verbonden heeft en wat dit voor hen betekent. Dat vormt namelijk de achtergrond voor het Bijbelboek 1 Samuel.