Ga naar de inhoud

Bij de preek

Het is liefdevol van de Heere dat Hij Abraham en ons opnam in het genadeverbond. Op die manier wil Hij ons persoonlijk ervan overtuigen dat Hij onze God is (!) en dat Hij ons alles zal geven wat wij naar lichaam en ziel nodig hebben. Dat te weten geeft rust en zekerheid in het geloof. Dat hebben we net als Abraham hard nodig omdat ook wij soms bang zijn, twijfelen, worstelen met ongeloof en misstappen begaan. De Heere komt ons hierin tegemoet door ons via Zijn Woord en in Doop en Avondmaal te herinneren aan Zijn verbond en wat Hij daarin heeft toegezegd. Hij wil ons namelijk verzekeren dat Hij trouw blijft aan Zijn verbondsbeloften. Dus twijfel je aan Zijn goedheid, ontferming of genade naar u/jou toe? Kijk dan naar het kruis en bedenk dat Christus Zichzelf kapot heeft laten scheuren om de verbondsstraf in uw/jouw plaats op Zich te nemen, én om alle beloften en zegeningen van het verbond voor u/jou te verwerven en beschikbaar te maken. Daarom kan én mag eenieder van ons vrijmoedig zijn/haar hand leggen op Gods (verbonds)beloften, en ervan verzekerd zijn dat Hij uw/jouw God is en u/jou om Jezus’ wil vergeeft, nieuw maakt, helpt en leidt. Laten we ons daar op weg naar Goede Vrijdag over verwonderen, en de Vader en de Zoon ervoor danken en prijzen.
Hartelijke groeten,
Ds. J. Speksnijder