Ga naar de inhoud

Bedankt

Het jaar 2020 ligt achter ons, een jaar waarin veel dingen anders waren dan voorgaande jaren. Dit is een mooi moment om alle gemeenteleden te bedanken voor hun inzet voor onze gemeente. Talenten zijn ingezet op allerlei gebied voor het mogelijk maken van de eredienst, voor het verzorgen van het jeugdwerk, voor de inzameling van geld voor onze nieuwe pastorie, voor het onderhoud van het kerkgebouw en voor alle andere gemeente-activiteiten. Soms voor iedereen zichtbaar, veelal achter de schermen. We zijn alle gemeenteleden van harte dankbaar en het past ons om bovenal onze Vader in de Hemel te danken voor alle Zegeningen die we als gemeente ook dit jaar weer mochten ervaren. Het College van Kerkrentmeesters.