Ga naar de inhoud

Huwelijk: Jacoline de Jong & Albert Baan

We kregen een hartelijke uitnodiging van twee jonge mensen die we nog niet kenden, maar die in Brandwijk komen wonen en zich willen aansluiten bij onze gemeente. Het zijn Jacoline de Jong en Albert Baan. Jacoline komt uit Wijngaarden en Albert uit Molenaarsgraaf. Ik hoef u niet te vertellen dat we blij zijn als jonge mensen zich willen aansluiten bij onze gemeente. Op D.V. 26 augustus hopen zij elkaar het jawoord te geven en zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in de hervormde kerk te Wijngaarden. Aanvang: 16.00 uur. We wensen Albert en Jacoline een mooie trouwdag toe en Gods zegen. We lezen in Deut. 33: 27a: ‘de eeuwige God is voor u een woning, en onder u Zijn eeuwige armen. Het ga jullie goed in jullie nieuwe woning onder Gods zegenende Handen. ‘Wie op de Heere vertrouwt, zal niet beschaamd worden’.