We leven mee met fam. Piet en Mary Prins-de Vos. Zij mochten 2 april jl. gedenken dat ze 45 jaar getrouwd mochten zijn. Dat is geen eigen verdienste, maar een geschenk van God. Een geschenk waar je elke dag weer van mag genieten. Samen met de kinderen en kleinkinderen willen we jullie hartelijk feliciteren en Gods zegen toewensen voor de toekomst.

Zaterdag 6 maart was voor echtpaar Henk en Maartje den Besten – van Hoorne een bijzondere dag. Op die dag mochten zij hun 40-jarig huwelijksjubileum gedenken. Het zijn momenten waarop je terugkijkt en vooruitziet. In het terugkijken vermenigvuldigt de dank zich. Gods trouw is gebleken in al die jaren. Ze kregen een rijke kinderzegen en zijn nu opa en oma van veel kleinkinderen. Ook in moeilijke dingen is de Heere een Helper geweest. Zo mogen zij ook met allen die hen lief en dierbaar zijn, vooruit kijken. Namens onze gemeente een hartelijke felicitatie en Gods zegen toegewenst voor de toekomst.

Op woensdag 30 december hopen Piet en Els Aanen te gedenken dat zij 55 jaar met elkaar in het huwelijk zijn verbonden. Met hen brengen wij de Heere God de dank voor zoveel jaren samen, jaren van zegen, van lief en leed, van vreugde maar ook van zorg. Wij bidden dat zij in dankbare verwondering, samen met hun kinderen en kleinkinderen, dit prachtige jubileum mogen gedenken. Een groot voorrecht. Wij feliciteren Piet en Els van harte en wensen hen Gods rijke zegen toe voor de dagen die nog volgen. ‘Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, zoals wij op U hopen’ (Ps. 33: 22).

Op 17 dec. jl. was het 55 jaar geleden dat Wim en Gré den Boer in het huwelijk traden. Deze dag mochten zij samen met zoon Kees, dochter Margot en Richard en de twee kleindochters in dankbaarheid gedenken en vieren. Als hele gemeente willen we jullie met deze dag feliciteren en bidden jullie Gods zegen toe in de tijd die Hij jullie nog wil geven. Het is niet altijd gemakkelijk geweest. Maar Hij is genadig en barmhartig. Dat was Hij en zal Hij blijven. “Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig”. (Ps. 136)

Op 10 dec. mochten Theo en Corrie Koorevaar de dag gedenken dat ze 45 jaar getrouwd waren. De Heere riep hen tot het huwelijk en verbond hen met liefde en trouw. Dat God getrouw is, hebben zij mogen ervaren in hun huwelijk. Een groot verlies en een wankele gezondheid kwamen op hun pad. Wie kan dan staande blijven? Toch konden zij elkaar in die momenten tot steun zijn. Maar bovenal hield God hen staande. Hij droeg hen ook door het dal heen. Zo mogen zij samen met hun kinderen en kleinkinderen in vertrouwen en dankbaarheid gedenken, maar ook vooruit kijken. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen