Op woensdag 30 december hopen Piet en Els Aanen te gedenken dat zij 55 jaar met elkaar in het huwelijk zijn verbonden. Met hen brengen wij de Heere God de dank voor zoveel jaren samen, jaren van zegen, van lief en leed, van vreugde maar ook van zorg. Wij bidden dat zij in dankbare verwondering, samen met hun kinderen en kleinkinderen, dit prachtige jubileum mogen gedenken. Een groot voorrecht. Wij feliciteren Piet en Els van harte en wensen hen Gods rijke zegen toe voor de dagen die nog volgen. ‘Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, zoals wij op U hopen’ (Ps. 33: 22).

Op 17 dec. jl. was het 55 jaar geleden dat Wim en Gré den Boer in het huwelijk traden. Deze dag mochten zij samen met zoon Kees, dochter Margot en Richard en de twee kleindochters in dankbaarheid gedenken en vieren. Als hele gemeente willen we jullie met deze dag feliciteren en bidden jullie Gods zegen toe in de tijd die Hij jullie nog wil geven. Het is niet altijd gemakkelijk geweest. Maar Hij is genadig en barmhartig. Dat was Hij en zal Hij blijven. “Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig”. (Ps. 136)

Op 10 dec. mochten Theo en Corrie Koorevaar de dag gedenken dat ze 45 jaar getrouwd waren. De Heere riep hen tot het huwelijk en verbond hen met liefde en trouw. Dat God getrouw is, hebben zij mogen ervaren in hun huwelijk. Een groot verlies en een wankele gezondheid kwamen op hun pad. Wie kan dan staande blijven? Toch konden zij elkaar in die momenten tot steun zijn. Maar bovenal hield God hen staande. Hij droeg hen ook door het dal heen. Zo mogen zij samen met hun kinderen en kleinkinderen in vertrouwen en dankbaarheid gedenken, maar ook vooruit kijken. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Vrijdag 20 november is een heel bijzondere dag voor echtpaar Gerrit en Nel Kortlever. Zij hopen dan 68 jaar getrouwd te zijn. Samen met hen, hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen danken wij God voor zoveel mooie jaren. Lief en leed mochten zij delen. Voor het ‘lief’ prijzen wij Hem om Zijn goedheid, Voor het ‘leed’ bidden wij Hem: kom met Uw kracht, o Heer. Voor de toekomst wensen wij u samen de woorden van Psalm 17 toe:
Maar -blij vooruitzicht dat mij streelt-
ik zal ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met Uw Godd’lijk beeld.

D.V. zaterdag 24 oktober is het voor Kees en Jannie van den Dool een bijzondere dag. Zij mogen dan gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Reden tot dankbaarheid. Vanaf deze plaats willen wij hen graag van harte feliciteren. In onze gelukwens betrekken we ook hun kinderen Ilse, Martijn en Leanne met hun partners en natuurlijk de zes kleinkinderen. Begonnen in Leerbroek en nu alweer ruim twintig jaar op ‘den Braankse donck’. Kees inmiddels gepensioneerd, maar nog volop aan de klus en Jannie nog steeds werkzaam in de zorg. Hij gaf kracht van dag tot dag. Het is enkel genade als we deze mijlpaal mogen bereiken. De trouw van de Heere is groot geweest. Wie zou deze God dan niet eerbiedig prijzen? Wanneer Gods Woord een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad, dan kunnen we verder. Het oog en het hart op Hem gericht. Hoewel de viering in deze coronatijd wat anders zal zijn, wensen we hen een onvergetelijke dag toe en de leiding van Gods Geest op hun verdere levensweg.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen