Zaterdag 7 sept. mochten Ad en Jannie van Vuuren gedenken dat ze 40 jaar getrouwd mochten zijn. Namens onze gemeente willen wij u hartelijk feliciteren met dit jubileum. Ook opa en oma Kortlever en Rick en Kelly hartelijk gefeliciteerd. Veertig jaren lief en ook een intens verdriet gedeeld. Want zo is het toch. Je draagt het alle dagen nog mee. Mozes zegt in Ps. 91: ‘Want U, Heere, bent mijn toevlucht.’ We bidden dat jullie ook toe. Verdriet maar ook dankbaarheid voor vele jaren samen, het mag alles bij de Heere gebracht worden.

Dhr. en mevr. Aart en Pieta de Jong zijn op D.V. 11 mei a.s. veertig jaar getrouwd. We weten het nog (het was toen voor de jongemannen een lange-haren tijdperk, maar dat stond Aart wel goed) hoe jullie huwelijk door ds. H.J. Stoutjesdijk (hij stond toen al in Harskamp) alhier werd ingezegend. Later mochten we getuigen zijn van de geboorte, de doop en het huwelijk van jullie kinderen en van de bevestiging van Aart als diaken. In alle licht en donker heeft God jullie gekend en gedragen. Hij zij voor Zijn goedheid met liefde gedankt! Er zijn veel mensen voor wie jullie door de tijd heen wat hebben betekend. Dat mag best eens worden gezegd!

Op 13 nov. jl. waren dhr. en mevr. Nijs en Line Bakker-Blokland vijftig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. U hebt elkaar in sympathie gevonden en in liefde getrouwd. U heeft samen uw kinderen groot mogen brengen en uw kleinkinderen op uw armen gedragen. Zij zijn het licht van uw hart. De laatste jaren m.n. zijn moeilijke jaren geweest. Maar u houdt elkaar vast en u tornt samen ook in deze levensfase tegen de storm op met de hoop van wie zich door God gedragen weten. Zachtjes mogen we het nu toch zeggen (geloven is per definitie toch geloven): “Dien de Heere met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is; Hij heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide” (Ps.100:2 en 3).

Op 30 sept. jl. waren dhr. en mevr. Jan Willem en Anita van de Graaf-Fontijn 25 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen en hun kinderen daar heel hartelijk mee. Jullie mogen een gewaardeerde plaats in ons midden hebben. God heeft jullie bewaard en gezegend. Hem zij alle lof voor Zijn goedheid!

Op D.V. 16 okt. a.s. zijn dhr. en mevr. J. en H.N.M. van Genderen-van der Vlist, 50 jaar getrouwd. Daar feliciteren we hen heel hartelijk mee. In familieverband hopen ze er dankbaar bij stil te staan. Joost van den Vondel (1587-1679) schreef over het huwelijk de onvergetelijke regels: “Daar zo de liefde viel, smelt ziel met ziel en hart met hart tegader. Die liefde is sterker dan de dood. Geen liefde komt Gods liefde nader, noch is zo groot”. Wij wensen u voor het verdere van de dagen die u gegeven worden vrede toe en Gods vertroostende nabijheid.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen