D.V. zaterdag 24 oktober is het voor Kees en Jannie van den Dool een bijzondere dag. Zij mogen dan gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Reden tot dankbaarheid. Vanaf deze plaats willen wij hen graag van harte feliciteren. In onze gelukwens betrekken we ook hun kinderen Ilse, Martijn en Leanne met hun partners en natuurlijk de zes kleinkinderen. Begonnen in Leerbroek en nu alweer ruim twintig jaar op ‘den Braankse donck’. Kees inmiddels gepensioneerd, maar nog volop aan de klus en Jannie nog steeds werkzaam in de zorg. Hij gaf kracht van dag tot dag. Het is enkel genade als we deze mijlpaal mogen bereiken. De trouw van de Heere is groot geweest. Wie zou deze God dan niet eerbiedig prijzen? Wanneer Gods Woord een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad, dan kunnen we verder. Het oog en het hart op Hem gericht. Hoewel de viering in deze coronatijd wat anders zal zijn, wensen we hen een onvergetelijke dag toe en de leiding van Gods Geest op hun verdere levensweg.

Fam. Jaap en Ina den Besten hopen vandaag (vr. 16 okt.) hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Een dag waarop ze terug mogen kijken op Gods grote daden in hun leven. De zegen die zij op de huwelijksdag mochten ontvangen, is zichtbaar geworden in hun leven. God heeft al die jaren zoveel gegeven! Naast het geschenk dat de Heere hen bij elkaar bracht, heeft Hij hen ook kinderen geschonken en intussen ook al meerdere kleinkinderen. Hun leven speelt zich voor een groot deel af op de boerderij. Een boerenbedrijf runnen is tegenwoordig een hele opgave. Steeds weer moeten er spannende beslissingen genomen worden met het oog op de toekomst. Ook daarin mochten zij de Hand van de Heere steeds weer opmerken. We zijn blij dat ze ook zo actief deelnemen aan het kerkenwerk en verenigingsleven in onze gemeente. We feliciteren hen, met allen die in liefde om hen heen staan, van harte met deze heugelijke dag en bidden Jaap en Ina Gods trouwe zorg en nabijheid toe in de tijd die nog voor hen ligt. Verblijd u samen over Gods goedheid en trouw en leef in de verwachting van Zijn koninkrijk. “Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig” (Ps. 136).

Op 17 oktober 1975 traden Tinus Spruijtenburg en Marja Boot in het huwelijk. Komende zaterdag is daarom een vreugdevolle en gedenkwaardige dag. Tinus en Marja mogen dan hun 45-jarig huwelijksjubileum vieren. In dankbaarheid mogen zij terugkijken omdat de Heere hen door alles heen gedragen heeft. Samen met John, Petra en de twee kleinkinderen mogen zij dit heugelijke feit gedenken. Samen zoveel jaren ontvangen van Gods goedheid en trouw. Van harte willen wij u hiermee feliciteren. De Heere zij voor Zijn ontelbare zegeningen gedankt en geloofd. Wat heeft de Heere het goed met ons voor. Zoveel genadetijd gekregen. De gemeente wenst u een rijke zegen vanuit Gods Woord toe en de vrede van Christus voor u en uw (klein)kinderen.
‘Wat de toekomst houdt verborgen,
Ligt onwetend in de tijd.
Zeker is dat God zal zorgen,
En dat Hij jullie leven leidt’.

Op de dag dat de kerkbode verschijnt, hopen Anne Mourik en Marien Spelt te trouwen. We wensen hen en hun familie en vrienden een prachtige dag toe. Afgelopen zondagochtend waren Anne en Marien samen in de Brandwijkse kerk. We hoorden daar dat tot Abram werd gezegd: ‘wees een zegen!’ Datzelfde wensen we jullie toe Anne en Marien, dat jullie een zegen mogen zijn voor de mensen om je heen. Veel woonplezier toegewenst in Groot-Ammers!

Donderdag 20 aug. was een bijzondere dag voor Maarten en Rieka de Jong. Op die dag mochten zij gedenken dat zij 45 jaar getrouwd waren. Zoveel jaren ontvangen is een teken van Gods goedheid en trouw. In dankbaarheid mocht u erbij stilstaan, samen met uw kinderen en kleinkinderen. Namens onze gemeente een hartelijke felicitatie. De Heere zij voor Zijn ontelbare zegeningen gedankt en geloofd. Wat heeft de Heere het goed met ons voor. Zoveel genadetijd gekregen. Gods zegen en nabijheid toegewenst in het klimmen van de jaren en leef in de verwachting van Zijn koninkrijk.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen