Ga naar de inhoud

Gedoopt

Zondag 22 januari was een bijzondere zondag voor fam. Speksnijder. In de St-Jan te Gouda werd in de morgendienst een heel aantal kindertjes gedoopt. Eén ervan was Juda Speksnijder. Beloften van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest werden over zijn leven uitgesproken. Juist bij de kinderdoop zien we zo duidelijk dat de Heere altijd de Eerste is en blijft. Hij begint omdat Hij ons en onze kinderen lief heeft en onze Zaligmaker wil zijn. We wensen de doopouders de kracht van God toe om in leer en leven een voorbeeld te mogen zijn voor hun zoon. Dooptekst van Juda Johannes: ‘Looft den Heer, want Hij is goed!’