Ga naar de inhoud

Heilig Avondmaal

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven (Joh. 6: 54a). Zondagmorgen en zondagavond staat in midden van de gemeente de avondmaalstafel aangericht. De praktische uitvoering mag dan wat anders zijn, de betekenis verandert niet. Bij de tekenen van brood en wijn herdenken wij het lijden en sterven van de Heere Jezus. De Heidelbergse Catechismus stelt de vraag: Wat betekent dit: het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken? In het antwoord staat dit: Het betekent met een gelovig hart het lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonden en het eeuwige leven verkrijgen… De avondmaalsganger weet, dat zodra hem de tekenen van brood en wijn aangeboden worden, hem de Heere Jezus wordt aangeboden. Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal wordt het aanbod van genade zichtbaar. ‘Kom dan, alle dingen zijn gereed’.