Ga naar de inhoud

Heilig Avondmaal

Vanwege de zorgen die er enkele jaren geleden waren rondom COVID heeft de kerkenraad destijds het besluit genomen de vorm van de viering van het Avondmaal aan te passen. Nu zijn alle corona-maatregelen opgeheven en worden weinig mensen ernstig ziek van de huidige virusvarianten. Daarom heeft de kerkenraad het voornemen om het Avondmaal weer te vieren op de manier zoals dit voor corona gebruikelijk was. We willen weer één beker rond laten gaan. De beker wordt na elke tafel met een doek schoongemaakt. Wanneer u zich hierdoor belemmerd voelt om het Avondmaal mee te vieren, geef dit dan voor 4 juni aan bij de scriba. Dan zoeken wij voor u een passende oplossing.