Ga naar de inhoud

Belijdeniscatechisatie

Uitnodiging. Dit geldt eigenlijk voor iedereen vanaf ca 18 jaar. Deze uitnodiging heeft te maken met hoe wij over doop en avondmaal denken. Je bent al langere tijd lid van onze kerkelijke gemeente en zeer waarschijnlijk ben je als kind gedoopt. Het formulier geeft aan dat de doop een ontwijfelbaar getuigenis is en dat we een eeuwig verbond met God hebben. Maar elk verbond heeft twee partijen. Dat geldt niet alleen voor het verbond van het huwelijk, maar ook voor het verbond tussen God en de mens. Het verbond tussen God en de mensen kan vanwege de hardheid van ons hart enkel bij God beginnen. Het begin van het verbond is God, begonnen in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij stierf al voor ons toen wij nog zondaars waren. Waar de twee geliefden op de trouwdag het ‘ja’ naar elkaar uitspreken, doen wij dat in de kerk tijdens de Openbare Geloofsbelijdenis naar God. Hij heeft Zijn ja-woord gegeven door Zijn Zoon Jezus Christus. Verlang jij ernaar om Zijn liefde te beantwoorden en wil je hier graag nog in groeien? Kom dan dit jaar op belijdeniscatechisatie. Wil je hierover praten of je misschien meteen opgeven? Neem contact op met je wijkouderling of de scriba.