Ga naar de inhoud

Belijdenis

We zijn dankbaar dat er komende zondag drie gemeenteleden zijn die in het openbaar hun geloof willen belijden. Een seizoen lang hebben ze zich met ds. van der Veen er op mogen voorbereiden. Belijdenis doe je als je ernaar verlangt om de Heere te dienen met al je tekorten. Je kunt belijdenis doen omdat je de Heere Jezus hebt leren kennen en in die kennis wilt groeien. Je doet ook belijdenis om lid te worden van de kerk en om de gemeente te helpen bouwen. Onze kerk zegt over belijdenis doen: Je doet belijdenis om de doop te ontvangen of te beamen, om van de Heere te getuigen, om medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus, en om te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacrament. Kortom, je wordt geen gediplomeerd gelovige naar wie iedereen op moet kijken. Integendeel, je bent leerling op Jezus’ school. Op de maquette boven onze kerkdeur staat de tekst ‘den christenen van Brandwijk en Gijbeland, tot eene oefenschool van geloof, hoop en liefde’. Dit geldt voor alle gemeenteleden. Elke zondag mogen we ons als gemeente oefenen in het Woord van God. Voordat de gemeenteleden ‘christenen’ heetten (zie Hand. 11: 26), was hun naam gewoon: ‘leerling’ oftewel ‘discipel’. Als je belijdenis doet, wil je discipel of leerling zijn van de grote Meester.