Ga naar de inhoud

Zondag 9 oktober 2022

09.30 uur ds. P. Vermaat te Veenendaal
18.30 uur ds. P. van de Voorde te Hardinxveld
Zingen voor de dienst: Ps. 136: 6 en Ps. 111: 3.
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor College van Kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.