Ga naar de inhoud

Zondag 8 januari 2023

09.30 uur dr. J. van Eck te Lexmond
18.30 uur prop. J. Speksnijder te Gouda
Zingen voor de dienst: Ps. 66: 8 en Ps. 25: 7.
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en mevr. Marianne van der Spek.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.