Ga naar de inhoud

Zondag 7 augustus 2022

09.30 uur prop. H.H. de Mots te Ridderkerk
18.30 uur prop. P. van der Schee te Hoevelaken
Zingen voor de dienst: Ps.123: 1; Ps. 141: 1 en 2.
Organist: dhr. Jacquo Theunisse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.