Ga naar de inhoud

Zondag 6 november 2022

09.30 uur ds. H.M. Burggraaf te Noordeloos
18.30 uur ds. H. Westerhout te Nunspeet
Zingen voor de dienst: Ps. 62: 4 en Ps. 105: 3.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterlijk beheer; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.